NCsoft เผยแล้ว Blade & Soul 2 เตรียมเปิดให้บริการในประเทศเกาหลี เร็วๆ นี้วัน นี้ ฤกษ์ ดี ไหม

NCsoft เผยแล้ว Blade & Soul 2 เตรียมเปิดให้บริการในประเทศเกาหลี เร็วๆ นี้วัน นี้ ฤกษ์ ดี ไหม

NCsoft เผยแล้ว Blade Soul 2 เตรียมเปิดให้บริการในประเทศเกาหลี เร็วๆ นี้【วัน นี้ ฤกษ์ ดี ไหม】:>